Publiczne Przedszkole nr 1 w Łasku

O nas

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku mieści się przy ulicy Jana Pawła II  na jednym z osiedli w centrum miasta.                               Obecnie do przedszkola uczęszcza ok. 150. dzieci. Placówka posiada dobre warunki lokalowe: estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, plac zabaw  oraz sale do zajęć dodatkowych. W ostatnim roku  zaadaptować jedno z pomieszczeń na salę zabaw ruchowych.
Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, wykorzystywanych  w codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej. 
Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają  kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego 
i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach i kursach.
Przedszkole czynnie bierze udział we wszelkich inicjatywach organizowanych przez  środowisko, w którym funkcjonuje. 
Uczestniczymy w przeglądach i konkursach, spartakiadach.  Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Łasku,                     w celu szybkiego reagowania u dzieci np. z wadą wymowy, leworęcznych.Wypracowaliśmy  własny styl i charakter  uroczystości przedszkolnych z udziałem najbliższej rodziny. Są to wieczory wigilijne, dzień Babci i Dziadka, Pikniki Rodzinne, pasowanie na ucznia, spotkania z porami roku. 
Organizujemy również zajęcia otwarte z udziałem rodziców.  Współpracujemy z ZHP w Łasku, podejmując wspólnie wiele inicjatyw.
W przedszkolu działa Rada Rodziców, przy współudziale której organizowane są dla dzieci uroczystości, wycieczki, imprezy 
okolicznościowe, upominki świąteczne.